1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie acordul legal dintre dvs.siPINNER Estate SRL Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii pentru utilizarea in orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.pinner.ro (“Website-ul”). Accesarea si vizitarea Website-ului, inregistrarea unui cont pe Website si/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunturi pentru vanzarea, cumpararea sau inchirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) inseamna acceptarea in totalitate si neconditionata a acestor Termeni si Conditii.

2. Definitii

Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles

Utilizator - orice persoana fizica, in varsta de cel putin 18 ani, cu capacitate de exercitiu deplina, care acceseaza Website-ul, fiind interesata de datele, informatiile, Anunturile si/sau Serviciile PINNER Estate SRL, precum si orice persoana fizica (inclusiv persoana fizica autorizata) si/sau persoana juridica care achizitioneaza Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Utilizator Profesionist - inseamna orice Utilizator care a postat orice Anunt, declarandu-l individual pe Website ca fiind oferit de “Firma” si/sau orice Utilizator care a cumparat de la PINNER orice pachet de Anunturi platite.

Furnizor sau PINNER - societatea PINNER Estate SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Chiuza,jud. Bistrita-Nasaud ,nr.51, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J6/308/2019, CUI 40520541, atribut fiscal RO, capital social: 200, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 21738,, e-mail:contact@PINNER.ro

Anunt - oferta publica lansata de un Utilizator cu scopul de a fi publicata de catre PINNER prin intermediul Website-ului, cu privire la vanzarea sau inchirierea unui Imobil.

Imobil - bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acesti Termeni si Conditii.

Pagina PINNER - site-ul www.pinner.ro , inclusiv orice sectiune sau subpagina a acestuia. Site-urile si/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce apartin unor terti si care sunt accesate de catre Utilizatori ca urmare a legaturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.pinner.ro nu fac obiectul si nici nu intra in sfera acestei definitii.

Anunt platit - anunt care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina PINNER doar prin plata unei taxe catre Furnizor.

Anunt gratuit - anunt care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina PINNER fara perceperea unei taxe de catre Furnizor.

Operatori - persoane special instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea continutului Anunturilor publicate de catre Utilizatori pe Website.

Prin acordul dvs.referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania, iar reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Website-ul si/sau a Serviciilor.

PINNER isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand la adresa: pinner.ro/terms-of-use.

Daca nu stergeti contul inregistrat pe Website, inseamna ca v-ati exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor si Conditiilor. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Website sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati, in orice mod, Website-ul.

3. Scopul urmarit

Scopul acestor Termeni si Conditii este acela de a defini si reglementa conditiile de utilizare a Website-ului si a Serviciilor.

Website-ul contine legaturi (“link-uri”) sau trimiteri catre alte website-uri/pagini web pentru utilizarea carora se vor aplica termeni si conditii de utilizare specifici, astfel cum sunt acestia specificati pe website-urile/paginile respective, PINNER nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul respectivelor website-uri si/sau cu privire la orice alte legaturi (“link-uri”) sau trimiteri din acestea catre alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legaturi (“link-uri”) sau trimiteri in Website este facuta de regula pentru ajutorul sau in interesul Utilizatorului, iar in alte cazuri in scop publicitar. Intrucat PINNER nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe website-urile unor terti, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul acceseaza acele website-uri si/sau le foloseste Imobilele/serviciile exclusiv pe propriul risc si pe propria raspundere.

Intregul continut al Website-ului incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea PINNER si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricaror informatii si/sau date de pe Website in scopul republicarii, distribuirii totale sau partiale sau in orice alte scopuri, sub orice forma, fara acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisa si se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Aspecte Generale

Un Anunt va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care sa contina:

  • datele reale de contact ale Utilizatorului;
  • descrierea reala a Imobilului care face obiectul Anuntului si a adresei acestuia; si
  • pretulImobilului care face obiectul Anuntului.

Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile acestor Termeni si Conditii, fiind pe deplin de acord ca, in caz de nerespectare a acestora, sa fie tras la raspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul isi asuma in intregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate in Anunt si/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de afisare a unui Anunt pe Website este detaliata la sectiunea intitulata „Ajutor” de pe Website.

Valabilitatea unui Anunt pe site este de 45 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfarsitul acestui termen.

5. Drepturile si Obligatiile Furnizorului

Furnizorul se obliga sa publice toate Anunturile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Website-ului sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Anunt de catre Utilizator si datele publicate pe Website de catre Furnizor, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Utilizatori care se datoreaza faptului ca Operatorii Furnizorului au modificat partial Anuntul astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Website.

Furnizorul nu ofera nicio garantie Utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neintrerupt, la timp, sigur sau fara erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea Anunturilor sau intreruperea afisarii acestora din cauze ce exced in orice mod controlului sau si nici pentru pagubele directe si/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauza.

Furnizorul nu este responsabil de intarzierile cauzate de defectiuni tehnice aparute la nivelul colaboratorilor si/sau partenerilor sai.

Furnizorul nu poate fi tras la raspundere pentru activitatile Utilizatorilor, in special pentru furnizarea de continut eronat cu privire la datele Imobilului sau serviciului ce face obiectul Anuntului.

Furnizorul isi rezerva dreptul de a sterge sau modifica partial un Anunt in cazul in care se constata ca acesta incalca Termenii si Conditiile in orice mod, in special in cazul in care acesta are un continut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenta neloiala, incalca drepturile de proprietatea intelectuala ale unei terte persoane sau este contrar bunelor practici, care actioneaza in detrimentul Furnizorului, ori incalca in orice alt mod vreo prevedere legala. De asemenea Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment si alte portiuni din continutul Website-ului.

Furnizorul are dreptul de a sterge orice Anunt sau de a bloca conturile in cazul in care exista suspiciunea ca prin intermediul Anunturilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activitatilor altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, in cazul in care Anuntul afecteaza in mod negativ reputatia Furnizorului sau sunt in orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.

Furnizorul declara ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala in legatura cu Website-ul, in afara Anunturilor publicate pe Website de catre Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acorda Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare si punere la dispozitia publicului in conditiile prevazute in acesti Termeni si Conditii.

Furnizorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru continutul sau veridicitatea Anunturilor publicate. Furnizorul nu garanteaza in niciun fel si nicio masura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Imobilelor descrise in Anunturi.

Potrivit legislatiei in vigoare, Furnizorul are obligatia sa informeze de indata autoritatile publice competente despre activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informatiile cu aparenta nelegala furnizate de Utilizatorii Website-ului.

PINNER va putea efectua teste si analize statistice in vederea optimizarii si eficientizarii politicilor practicate si in scopul imbunatatirii in mod obiectiv si nedescriminatoriu a activitatii PINNER si a experientei Utilizatorilor, fara ca PINNER sa aiba obligatia de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu doreste sa faca parte din grupul de Utilizatori care in mod aleatoriu ajung sa participe in aceste teste sau orice alt Utilizator care considera ca este dezavantajat de o astfel de initiativa, are dreptul sa solicite lamuriri privind statutul sau, urmand ca PINNER sa depuna toate diligentele pentru a reglementa situatia sesizata, atata timp cat solicitarea Utilizatorului se dovedeste a fi una indreptatita.

6. Drepturile si Obligatiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul Anunturilor publicate si declara ca acestea corespund cu starea reala si juridica aImobilului ce face obiectul Anuntului si ca nu incalca drepturile Furnizorului si/sau ale unor terte persoane.

Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.

Prin completarea formularului si/sau transmiterea Anuntului prin alte mijloace catre Furnizor spre punere la dispozitia publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu Termenii si Conditiile.

In afara informatiilor legate de propriul Anunt, Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Website in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul in scris al Furnizorului in acest sens.

Utilizatorilor le este interzisa crearea de conturi multiple pe Website in scopul evitarii, printre altele, a limitelor de Anunturi publicabile gratuit in anumite categorii. PINNER isi rezerva dreptul de a face verificari pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizand adresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoana juridica, poate avea mai multe conturi, doar in cazul in care poate dovedi ca acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

In cazul in care sunt identificate conturi multiple apartinand aceluiasi Utilizator, PINNER va avea dreptul neingradit de stergere a acestora. In acelasi timp, PINNER va avea dreptul de a lua masuri suplimentare precum stergerea Anunturilor si restrictionarea accesului la serviciile Website-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

Utilizatorilor le este interzisa publicarea de mai multe Anunturi privind acelasi Imobil (atunci cand Imobilul priveste un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii si care nu incalca limitele impuse prin acesti Termeni si Conditii) pentru o singura zona geografica (e.g. oras sau judet) in scopul cresterii vizibilitatii Imobilului .PINNER isi rezerva dreptul de a face verificari pentru identificarea Anunturilor multiple privind acelasi Imobil, utilizand adresele de e-mail, numerele de telefon si adresele IP introduse de Utilizatori.

Pe de alta parte, avand in vedere specificul activitatii, unui Utilizator ii este permisa publicarea unui Anunt distinct privind acelasi Imobil pentru zone geografice diferite (e.g. acelasi Anunt pentru un singur Imobil privind un serviciu care poate fi prestat in cinci orase diferite).

In cazul in care sunt identificate Anunturi multiple privind acelasi Imobil si apartinand aceluiasi Utilizator, PINNER va avea dreptul neingradit de stergere a Anunturilor identice cu Anuntul initial. In acelasi timp, PINNER va avea dreptul de a lua masuri suplimentare precum restrictionarea accesului la serviciile Website-ului impotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

7. Verificarea/Moderarea Anunturilor si a Conturilor

Verificarea/moderarea Anunturilor publicate pe Website de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea Anunturilor incomplete, evident incorecte si/sau care nu respecta prevederile Termenilor si Conditiilor (au un continut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), incercand astfel sa se ofere celorlalti Utilizatori un numar cat mai mic de Anunturi eronate.

Cu exceptia celor prevazute mai sus in articolul 6, nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Imobil.

Nu este permisa stergerea si republicarea Anunturilor cu acelasi continut.

Un Anunt este valabil pentru un singur Imobil. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Imobile.

Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului).

Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru:

bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de infractiuni

bunuri inexistente

Nu pot fi publicate Anunturi care contin link-uri catre alte website-uri concurente.

Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul Anuntului (introducerea in titlul sau descrierea Anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu Imobilul).

Nu pot fi publicate Anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

Nu se admit Anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunt care incurajeaza aceste mesaje sau ofera loc de munca pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

Anunturile, fie ele active pe site sau blocate la moderare sunt verificate de catre Furnizor, iar Anunturile care nu respecta Termenii si Conditiile site-ului vor fi sterse de pe site, in cel mai scurt timp posibil si in anumite cazuri pot fi luate masuri de blocare a contului din care s-au publicat.

PINNER poate verifica conformitatea Anunturilor cu Termenii si Conditiile Website-ului, selectiv, in functie de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografica pentru care au fost publicate Anunturile.

Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Website (inclusiv cele platite pentru a fi promovate sau platite deoarece depasesc numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:

  • fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe Website si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;
  • fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Website.

In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Website, Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul.

In cazul in care este refuzat la moderare un Anunt gratuit dintr-o categorie unde exista Limite de Anunturi Gratuite stabilite de Furnizor, Anuntul respectiv este considerat ca fiind folosit, in contorizarea numarului de Anunturi Gratuite disponibile spre publicare timp de 30 de zile de la data publicarii. Asadar, cu titlu de exemplu, daca un Utilizator publica un Anunt Gratuit intr-o categorie unde limita de Anunturi Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunt in aceeasi categorie, in urmatoarele 30 de zile.

In situatia in care un Anunt platit pentru a fi promovat sau platit deoarece depaseseste numarul de Anunturi gratuite premise in anumite categorii de pe Website este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca Termenii si Conditiile, Utilizatorul va primi in contul sau de pe Website, credit echivalent cu pretul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunturi sau pentru publicarea unor Anunturi peste limita gratuita acceptata pe Website, care respecta Termenii si Conditiile, pe Website si nu poate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele respective.

In cazul achizitionarii de pachete de Anunturi, respingerea la moderare a unui Anunt din pachet duce scaderea numarui de Anunturi disponibile din pachet in sensul ca Anuntul nefolosit nu este re-adaugat la numarul de Anuturi disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achizitionarii pachetului de Anunturi nu se returneaza.

In cazul in care refuzarea la moderare a unui Anunt gratis face ca numarul total de Anunturi ramase active sa fie sub limita stabilita, nu se ramburseaza pretul niciunui Anunt deja platit. Cu titlu de exemplu, daca un Utilizator inregistreaza doua Anunturi gratis si un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunturile gratis este refuzat, in acest caz, desi limita Anunturilor gratis active pe Website nu este depasita, pretul celui de-al treilea Anunt nu se ramburseaza, deoarece momentul determinarii statusului unui Anunt drept Anunt platit sau Anunt Gratuit este momentul inregistrarii efective (care este anterior moderarii).

In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.

In situatia modificarii Termenilor si Conditiilor, modificarile intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunturi care au fost incheiate intre Furnizor si Utilizatori sub egida Termenilor si Conditiilor anteriori.

Numarul maxim de Anunturi care pot fi publicate gratuit in contul unui Utilizator al Website-ului este5.

In cazul in care un Anunt promovat sau platit deoarece depaseseste numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar daca din verificarile echipei de moderare reiese faptul ca imobilul din Anunt nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platita de Utilizator pentru acest Anunt nu se va restitui in contul Pinner.ro

Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii PINNER folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura ca fiecare cont este asociat unui Utilizator real si unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii sa isi valideze contul pe Pagina PINNER prin intermediul unui cod trimis prin SMS de catre Furnizor pe un numar de telefon valid din posesia Utilizatorului.

Nu este perceputa nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului sau, intregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua sa fie activ pe Website, insa va avea functionalitate limitata. Functionalitatea limitata a unui cont presupune faptul ca Utilizatorul nu mai poate publica Anunturi noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunturi pana cand contul nu este verificat prin SMS.

Intr-un cont cu functionalitate limitata, Utilizatorul va putea doar sa raspunda si trimita mesaje si sa isi dezactiveze sau stearga permanent Anunturile sale.

In situatia in care un Utilizator isi valideaza prin SMS mai multe conturi folosind acelasi numar de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea functionalitate limitata, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia din ele. Contul ales de Utilizator va reveni la functionalitate totala, iar restul conturilor vor ramane limitate.

Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare in 24 de ore.

Validarea contului se face o singura data pentru fiecare cont, pana cand acesta este verificat cu succes prin SMS de catre Utilizator.

Odata validat, contul Utilizatorului va ramane asociat cu numarul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Daca Utilizatorul doreste schimbarea numarului de telefon asociat contului PINNER, acesta va trebui sa contacteze echipa de Suport Clienti, trimitand un mail la adresa contact@pinner.ro.

8. Promovarea Anunturilor

Orice Anunt publicat pe Website direct de catre Utilizator poate fi promovat conform articolelor 8.2 si 8.3. Exista trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

Promovarea in lista de Anunturi. Acest tip de promovare este disponibil pentru urmatoarele perioade de timp: 7, 14 si 30 de zile. Promovarea in lista de Anunturi este disponibila atat in site-ul de desktop cat si pe mobil si in aplicatia Pinner.ro .

Promovarea pe prima pagina a Website-ului. Acest tip de promovare este disponibil pentru urmatoarele perioade de timp: 7, 14 si 30 de zile. Promovarea pe prima pagina este disponibila doar pe site-ul de desktop Pinner.ro .

Reactualizarea platita a Anutului. Acest tip de serviciu este disponibil in doua forme: Reactualizarea fulger - este inclusa o singura reactualizare livrata in momentul in care este inregistrata plata si Reactualizarea automata – este inclusa reactualizarea automata zilnica, timp de 7 zile. Reactualizarea platita a Anuntului este disponibila atat in site-ul de desktop cat si pe mobil si in aplicatia Pinner.ro .

Promovarea in lista de Anunturi consta in:

evidentierea sa in lista, cu fundal de alta culoare fata de celelalte Anunturi;

includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate. Datorita faptului ca numarul de Anunturi promovate la un moment dat poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 3), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza anunturile aleatoriu, la fiecare incarcare a paginii, astfel incat fiecare Anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari);

Promovarea pe prima pagina a Website-ului consta in:

includerea Anuntului in galeria de Anunturi promovate pe prima pagina, doar de pe site-ul desktop Pinner.ro . Datorita faptului ca numarul de Anunturi promovate pe prima pagina, la un moment dat, poate depasi numarul de pozitii disponibile (si anume 25), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afiseaza Anunturile aleatoriu la fiecare incarcare a paginii, astfel incat fiecare Anunt promovat sa beneficieze de acelasi avantaj (numar de afisari);

evidentierea sa in lista, cu fundal de alta culoare fata de celelalte Anunturi;

Reactualizarea platita a Anuntului consta in:

posibilitatea de a reseta data de publicare a Anuntului oricand, urcandu-l in listele de cautare si generand o vizibilitate mai mare.

Promovarea, atat in lista de Anunturi cat si pe prima pagina, este valabila pentru un singur Anunt. Zilele ramase nu se reporteaza si nu pot fi utilizate pentru promovarea unui Imobil diferit.Utilizatorii pot achizitiona concomitent cele doua tipuri de promovare (in lista de Anunturi si pe prima pagina), pentru acelasi Anunt.

9. Publicarea Anunturilor peste limita Anunturilor gratuite permise

Aceasta lista nu se aplica Utilizatorului Profesionist, pentru care, in categoriile expres prevazute aici, limita Anunturilor gratuite este 0. Pentru publicarea oricarui Anunt suplimentar, peste limita gratuita, ce se doreste a fi inregistrat si afisat in aceste categorii, va fi necesara achizitionarea unui Anunt platit sau unui pachet de Anunturi.

Pachetele de Anunturi achizitionate au o durata de valabilitate de 1 luna (30 de zile calendaristice) de la data cumpararii lor.

Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunturile ramase neutilizate in Pachetele de Anunturi achizitionate, odata ce acestea au expirat.

Utilizatorul va primi o notificare in momentul in care va dori sa publice un Anunt peste limita si dupa alegerea uneia dintre optiunile descrise mai sus si efectuarea platii va avea posibilitatea inregistrarii si afisarii Anuntului. Promovarea acestor Anunturi va functiona similar si in conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunturilor”.

Eventualele Limite de Anunturi gratuite acceptate pe Website intra in vigoare dupa expirarea tuturor Anunturilor active deja pe Website, afisate conform conditiilor aplicabile la data afisarii lor

Un Utilizator care a atins Limita de Anunturi gratuite a unei categorii nu va putea adauga Anunturi noi gratuite in aceleasi categorii in urmatoarele 30 de zile de la publicare, chiar daca Anunturile publicate initial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. La trecerea a 30 de zile de la data publicarii unui Anunt Gratuit intr-o categorie cu Limite de Anunturi Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunt Gratuit.

Utilizatorii care achizitioneaza pachete de 5 sau mai multe Anunturi peste limitele gratuite beneficiaza de posibilitatea configurarii, prin intermediul contului PINNER, a unui subdomeniu de forma "afacereamea".pinner.ro , in care se vor gasi afisate toate Anunturile active pe site ale acestora.

Subdomeniul este vizibil pe site timp de 30 de zile de la data publicarii ultimului Anunt din pachetul de 5 sau mai multe Anunturi achizitionate peste limitele gratuite, respectiv de la data expirarii pachetului de Anunturi mentionat anterior. Dupa acest termen, subdomeniul nu mai este vizibil sau accesibil Utilizatorilor pe site-ul PINNER. Pentru ca subdomeniul sa redevina vizibil, Utilizatorul va trebui sa achizitioneze un nou pachet de 5 sau mai multe Anunturi peste limitele gratuite.

Subdomeniul este rezervat Utilizatorului care cumpara un pachet de 5 sau mai multe Anunturi peste limitele gratuite timp de 90 de zile de la data publicarii pe site a ultimului Anunt din pachetul de Anunturi achizitionat, respectiv de la data expirarii pachetului de Anunturi mentionat anterior. Daca Utilizatorul nu achizitioneaza un pachet nou cu 5 sau mai multe Anunturi peste limitele gratuite in acest interval de timp, la expirarea termenului, subdomeniul devine disponibil spre achizitie altor Utilizatori.

10. Preturi. Modalitati de plata

Preturile pentru Servicii sunt afisate pe Site inainte de momentul achizitiei lor.

In cazul in care plata a fost efectuata, Anuntul va fi promovat sau afisat, in cazul anunturilor platite care depasesc numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Website, in maxim 1 ora de la primirea de catre Furnizor a dovezii privind efectuarea platii.

Plata se poate face prin trimiterea unui SMS cu suprataxa, card online sau prin folosirea creditului din cont.

Datele necesare efectuarii platii prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului dupa completarea si salvarea formularului de creare a unui Anunt. SMS-urile care vor contine alte date decat cele specificate expres de catre Furnizor in vederea efectuarii platii nu vor duce la promovarea sau afisarea Anuntului (in cazul celor ce depasesc limita de Anunturi gratuite) deoarece nu pot fi prelucrate de catre Furnizor, astfel incat se va considera in mod automat ca Utilizatorul nu a achitat pretul publicarii Anuntului, conform Termenilor si Conditiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricaror sume achitate prin SMS, in cazul in care plata publicarii Anuntului nu a putut fi confirmata Furnizorului din cauza unei culpe din partea Utilizatorului in introducerea elementelor de identificare a platii si transmiterea SMS-ului de plata conform instructiunilor Furnizorului.

Pentru plata prin card de credit/debit, este necesara completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul si toate informatiile relevante pentru comanda sunt date de PayU(ING), furnizorul de servicii de plata prin card online, in pagina web catre care va fi redirectionat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Plata prin cont nu este disponibila in cazul in care soldul creditului este 0.

Plata pentru serviciul de Promovare al Anuntului pe Website si pentru serviciul de Afisare Anunturi peste Limita Gratuita se realizeaza astfel:

Daca metoda de plata selectata este online, prin card bancar: in RON, la cursul BNR afisat in pagina de plata a procesatorului de plati PayU(ING).

Daca metoda de plata este prin SMS, prin cartela PrePay: plata se retine din creditul in EUR disponibil in contul cartelei.

Daca metoda de plata este prin SMS, prin abonament telefonic: plata va fi afisata in RON pe urmatoarea factura de plata catre operatorul de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Telekom, DIGI), la cursul de schimb specificat de acesta.

11. Serviciul Portofel electronic / Wallet

PINNER poate pune la dispozitia Utilizatorilor Website-ului un serviciu suplimentar de tip digital wallet sau portofel electronic, denumit in cele ce urmeaza "Wallet". Wallet-ul este o metoda suplimentara de achizitionare a Serviciilor.

Wallet-ul va fi asociat contului Utilizatorului si va permite acestuia incarcarea de sume prestabilite, denumite de acum incolo "Credite Platite". Cu ajutorul lor Utilizatorul va putea achizitiona Servicii disponibile pe Site. Utilizatorul va putea utiliza orice metoda de plata prevazuta in acesti Termeni si Conditii pentru a achizitiona Creditele Platite. Utilizatorul va fi putea verifica balanta Wallet-ului prin accesarea contului sau asociat Wallet-ului.

Utilizatorul va putea obtine si Credite Bonus prin participarea la campaniile de promovare organizate in cadrul Website-ului sau ca beneficiu suplimentar la achizitia de Credite Platite.

Creditele Bonus pot fi folosite de Utilizatori doar pentru achizitia de servicii de promovare pentru Anunturile publicate pe Website. Creditele Bonus nu pot fi utilizate pentru achizitionarea unui Anunt peste limita gratuita sau a Pachetelor de Anunturi disponibile pe Website.

Creditele Platite sau Bonus aflate in Wallet, respectiv fondurile asociate acestora, nu se pot rascumpara/schimba in bani sau restitui si nu se pot transfera de la un Utilizator la altul sau in afara Website-ului in orice fel.

Creditele Bonus pot fi folosite in combinatie cu metodele de plata prin Card online sau Transfer Bancar pentru a achizitiona servicii de promovare pentru Anunturile publicate pe Website la preturi reduse.

In situatia in care un Utilizator a initiat o plata prin care a folosit Credite Bonus si o alta metoda de plata eligibila (Card online sau Transfer bancar), iar aceasta plata nu a fost finalizata cu succes, Creditele Bonus nu vor fi returnate automat in Wallet-ul acestuia. Creditele Bonus vor putea fi returnate manual, in functie de situatie, prin contactarea echipei de Suport Clienti.

Creditele folosite de catre Utilizator pot fi returnate doar in situatiile in care acesta a utilizat Credite Platite pentru publicarea unor Anunturi platite care ulterior au fost moderate, conform Termenilor si conditiilor mentionate in acest document.

Durata de valabilitate a Creditelor Platite este nelimitata.

Durata de valabilitate a Creditelor Bonus este de 90 de zile de la ultima incarcare a Wallet-ului.

Daca Utilizatorii achizitioneaza alte servicii din Website folosind Credite, iar acestia au in contul lor atat Credite Platite cat si Credite Bonus, plata pentru aceste servicii se va face folosind mai intai Credite Bonus, pana la epuizarea lor, continuand mai apoi cu folosirea Creditelor Platite.

12. Procedura de depunere si solutionare a plangerilor si sesizarilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune o plangere sau sesizare care priveste sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunturile transmise/publicate/nepublicate de PINNER pe website, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului si/sau aparitiei cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea sa transmita Furnizorului oricand plangeri si/sau sesizari cu privire la activitatile cu aparenta nelegala desfasurate de un Utilizator al Website-ului care privesc si/sau au legatura cu serviciile furnizate de PINNER ori cu privire la informatiile cu aparenta nelegala furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunostinta.

Plangerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.

Plangerile si/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numarul de identificare a Anuntului ce face obiectul plangerii (daca reclamatia sau sesizarea priveste un anumit Anunt), precum si orice alte date necesare Furnizorului in vederea identificarii evenimentului sesizat si/sau a Anuntului (dupa caz) si o descriere cat mai detaliata a motivului pentru care a fost inaintata plangerea/sesizarea, astfel incat Furnizorul sa o poata solutiona in cel mai scurt timp posibil.

Plangerile/sesizarile vor fi analizate si vor primi raspuns in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, in cazul in care au fost insotite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anuntului si/sau a problemei. In situatia in care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificarii problemelor semnalate si solutionarii plangerii/sesizarii respective, acesta va fi instiintat de Furnizor cu privire la informatiile lipsa, urmand ca termenul de solutionare de mai sus sa fie prelungit corespunzator.

Pentru a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.

13. Acordul cu privire la prelucrarea si colectarea Datelor cu Caracter Personal

PINNER proceseaza datele personale ale Utilizatorilor sai in concordanta cu Politica de confidentialitate.

14. Modificarile prezentului document

Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand la adresa: pinner.ro/terms-of-use. Daca nu sunteti de acord cu modificarile propuse, singura optiune pe care o aveti este sa stergeti contul inregistrat pe Website sau sa nu mai accesati, sa vizitati sau sa utilizati in orice mod Website-ul.

15. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile partilor, mentionate in acesti Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care acestia le produc sunt guvernate de legea romana in vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o disputa in legatura cu acesti Termeni si Conditii urmeaza a fi solutionat de instantele competente din Romania.

Anexa 1 - Preturi

Lista de preturi practicate pe Pinner.ro pentru Anunturile publicate peste limita gratuita este disponibila la acest link.

Preturile pentru promovarea Anunturilor si pentru Afisarea Anunturilor peste eventuala limita gratuita admisa se pot schimba.

Anunturile platite inaintea unei schimbari de preturi vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la pretul specificat pe Website in momentul platii, in timp ce achizitionarea de servicii suplimentare se va face folosind noua grila de preturi.

In cazul platii prin card, cursul de schimb este stabilit de catre furnizorul de plati cu cardul (PayU Romania -www.payu.ro), in baza cursului stabilit de BNR in ziua precedenta platii.

In cazul platii prin SMS, cursul de schimb este stabilit de operatorul de telefonie mobila ale carui servicii au fost utilizate pentru trimiterea SMS-ului, iar plata va fi evidentiata pe factura primita de la acesta.

Anunturile sunt afisate si promovate pe Website in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic. Daca din motive tehnice sau alte motive neprevazute, Anunturile promovate sau platite pentru a fi afisate nu sunt afisate pe Website in 24 de ore de la confirmarea platii, va recomandam sa contactati serviciul de Suport Clienti, la adresa contact@pinner.ro , oferind toate informatiile necesare pentru identificarea acestora (numarul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numarul Anuntului platit care urmeaza sa fie promovat/publicat).

Periodic PINNER deruleaza campanii promotionale pentru achizitia Pachetelor de promovari.Reducerile oferite in cadrul acestor campanii se aplica pentru toate metodele de plata, exceptand platile prin SMS.

Anexa 2 - Reactualizarea Platita

Utilizatorii pot opta pentru Reactualizarea Platita, definita mai jos.

Serviciul de "Reactualizare Platita" presupune plasarea imediata a unui Anunt la inceputul listei subcategoriei din care Anuntul respectiv face parte.

Reactualizare fulger (o singura data la momentul platii), Anuntul este plasat la inceputul listei din subcategoria respectiva si ramane la inceputul listei pana cand o reactualizare ulterioara a unui alt Anunt sau un Anunt nou ori reactivat apartinand oricarui Utilizator ii poate lua locul. Reactualizarea fulger poate fi achizitionata ori de cate ori Utilizatorul doreste; si

Rectualizare automata, include 7 reactualizari (o data pe zi, timp de 7 zile consecutive) prin care Anuntul respectiv este in mod automat plasat la inceputul listei din subcategoria respectiva si ramane la inceputul listei pana cand o reactualizare ulterioara a unui alt Anunt sau un Anunt nou ori reactivat apartinand oricarui Utilizator ii poate lua locul. Daca Utilizatorul a achizitionat deja o Reactualizare automata, urmatorul moment disponibil pentru achizitia acestui serviciu este dupa expirarea ei.

Pretul serviciului "Reactualizare Platita" difera in functie de categoria si subcategoria din care Anuntul face parte. Pretul sau va fi afisat Utilizatorului de fiecare data inainte de momentul achizitiei.

Dupa fiecare achizitie veti primi o confirmare a comenzii pe adresa de mail cu care v-ati inregistrat.

Aceasta anexa face parte integranta din Termeni si Conditii si orice alta prevedere stipulata in Termeni si Conditii se aplica si in cazul serviciului de "Reactualizare platita".