Care sunt actele necesare vanzarii unei proprietati si ce taxe trebuie sa platesti?

Sfaturi Pentru A Vinde

08 Tuesday
Views
72

Care Sunt Actele Necesare Vanzarii Unei Proprietati Si Ce Taxe Trebuie Sa Platesti?

Atunci când vrei să vinzi o proprietate, trebuie să te înarmezi cu răbdare și perseverență, deoarece este un proces complex. O atenție deosebită trebuie acordată actelor necesare pentru a putea vinde legal și în siguranță proprietatea, dar mai ales taxelor pe care trebuie să le plătești. 

 

Un contract de vânzare-cumpărare pentru o locuință se încheie în 3-4 zile lucrătoare în regim normal sau în 2 zile în regim de urgență. Orice notar public poate întocmi și încheia acest contract, însă ai nevoie de o serie de documente fără de care nu poți încheia tranzacția imobiliară. 

1. Actul de proprietate al imobilului

 

Este absolut necesar să ai actul de proprietate al imobilului, fie că l-ai obținut în urma unui contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor sau în urma unui titlu de proprietate. Acesta trebuie întăbulat în cartea funciară. 

2. Certificatul fiscal

Certificatul fiscal este eliberat de Administrația Financiară, unde plătești impozitul anual pentru proprietatea respectivă. Acest act dovedește că nu ai datorii la Stat, iar dacă proprietatea are mai mulți coproprietari, autoritățile vor emite certificat fiscal pentru fiecare. 

Cum obții certificatul fiscal?

Este nevoie să depui o cerere la registratura organul fiscal competent. Aceasta poate fi înregistrată și online sau trimisă prin poștă. Documentul va fi eliberat în maxim 3 zile lucrătoare din momentul în care depui cererea și este valabil doar până la sfârșitul lunii în care a fost emis. 

3. Cadastru și întabulare

În medie, documentația cadastrală costă 400 Ron pentru un apartament cu 2 camere, la care se adaugă în 120 Ron - taxă care trebuie plătită către Oficiul Cadastral și de Publicitate Imobiliară (OCPI) de la nivel local. Costurile se modifică în funcție de numărul de camere pe care îl are apartamentului, iar această documentație poate fi întocmită doar de către un expert cadastral autorizat. Termenul de eliberare a  documentelor este maxim 18 zile lucrătoare. 

4. Extras de carte funciară

Extrasul de carte funciară poate fi obținut doar prin intermediul unui birou notarial, iar tariful este de 40 Ron în regim normal (minim 2 zile lucrătoare) sau de 200 Ron în regim de urgență (1 zi lucrătoare). Fii atent deoarece extrasul de carte funciară este valabil pe o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

Pentru a obține acest act ai nevoie de actul de identitate, copie de pe actul de întăbulare și cererea de eliberare a extrasului de carte funciară. 

5. Certificat de performanță energetică

Acest certificat poate fi eliberat doar de un auditor energetic atestat, iar lista acestor persoane o poți consulta pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Prețul pentru eliberarea acestui act diferă, astfel, pentru o garsonieră vei plăti în medie 130 Ron, pentru un apartament cu 2 camere, 150 Ron, 160 Ron pentru un apartament cu 3 camere și 170 Ron pentru un apartament cu 4 camere. În cazul caselor, prețul se negociază și depinde de suprafața proprietății. 

Perioada de eliberare a certificatului este destul de mică, între 24-48 de ore și are o valabilitate de 10 ani. 

6. Adeverință eliberată de asociația de proprietari (în cazul apartamentelor)

Această adeverință atestă că proprietarul nu are datorii față de asociația de locatari/proprietari, precum: întârzieri la plata întreținerii, datorii pentru cheltuieli comune etc. 

Este nevoie ca adeverința să fie eliberată în original și să precizeze numele complet al administratorului asociației, alături de semnăturile acestora. 

Ce taxe trebuie să plătești dacă vrei să vinzi o proprietate

 

Nu toate taxele enumerate mai sus sunt plătite de către vânzător. Spre exemplu, cumpărătorul plătește onorariul perceput de notarul în fața căruia se semnează contractul de vânzare-cumpărare. Suma se stabilește în funcție de valoarea locuinței și poate varia între 150 Ron pentru locuințele care valorează până la 15.000 de lei și 5.080 Ron pentru locuințele de peste 600.000 de lei. 

 

Valoarea tarifului de întăbulare solicitat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi achitat tot de către cumpărător, iar taxa de eliberare a extrasului de carte funciară poate fi achitată atât de vânzător, cât și de către cumpărător. Lasa un comentariu

Prenume *

Nume *

Email *

Mesaj *

 

Comentarii